THƯ CHÚC TẾT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GỬI ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM – YTECO MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM – YTECO

Nhân dịp Tết Giáp Ngọ năm 2014;

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Yteco, kính chúc toàn thể Quý Cổ đông năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, luôn có niềm vui, thành đạt trong cuộc sống. Chúc Tập thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên Công ty Yteco vượt qua mọi khó khăn thách thức để biến quyết tâm thành hành động cụ thể, để hình thành nên một YTECO trưởng thành, vững vàng và nhiều tiềm lực để vững bước tiến lên!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH: KS. LÊ VĂN QUÊ

You may also like...