EasyMax

Sắp xếp
Nhu cầu
Phân loại
 • Men que thử GDH-FAD
 • Độ đặc hiệu của chất nền cao không bị gây nhiễu lên tới 61 chất
 • Công nghệ không mã hóa (No-coding)
 • Hạn sử dụng 12 tháng kể từ khi mở nắp
 • Công nghệ phát hiện khi không lấy đủ mẫu máu
 • Men que thử GDH-FAD
 • Độ đặc hiệu của chất nền cao không bị gây nhiễu lên tới 61 chất
 • Công nghệ không mã hóa (No-coding)
 • Hạn sử dụng 12 tháng kể từ khi mở nắp
 • Công nghệ phát hiện khi không lấy đủ mẫu máu
 • Men que thử GDH-FAD
 • Độ đặc hiệu của chất nền cao không bị gây nhiễu lên tới 61 chất
 • Công nghệ không mã hóa (No-coding)
 • Hạn sử dụng 12 tháng kể từ khi mở nắp
 • Công nghệ phát hiện khi không lấy đủ mẫu máu
 • Nút đẩy que
 • Đánh dấu nhiều người dùng
 • Màn hình LCD back-lit
 • Báo lỗi không đủ mẫu
 • USB - cổng kết nối PC
 • Men que thử GDH-FAD 
 • Độ đặc hiệu của chất nền cao không bị gây nhiễu lên tới 61 chất
 • Công nghệ không mã hóa (No-coding)
 • Hạn sử dụng 12 tháng kể từ khi mở nắp
 • Công nghệ phát hiện khi không lấy đủ mẫu máu
Mới
 • Phân loại mức đường huyết tự động
 • Công nghệ kết nối không dây NFC
 • Ứng dụng tiện ích EZGlucoTag
 • Đánh dấu kết quả Trước/Sau bữa ăn
 • Tính kết quả trung bình 7/14/30/90 ngày
 • Đánh dấu kết quả Trước/Sau bữa ăn
  Phân biệt mức đường huyết trước/sau bữa ăn
 • Tính kết quả trung bình 7/14/30/90 ngày
 • Cảnh báo hạ đường huyết