Trở về sau hành trình chinh phục đỉnh núi Chứa Chan 837m ngày 04/11/2023, tôi tin chắc các Anh Chị Em nhân viên Yteco đều có nhiều cảm xúc riêng cho mình, nhưng nổi bật trong đó là tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau đã được lan tỏa mạnh mẽ.

 
Xem thêm