Thương hiệu

Sản phẩm

Sắp xếp
Nhu cầu
Phân loại
Mới
 • Tổn thương ở gối của vận động viên nhảy xa (Viêm gân bánh chè)
 • Sự nhận cảm (cảm nhận được vị trí, định hướng và chuyển động) của đầu gối
 • Hội chứng bánh chè & bệnh về gân
 • Bệnh Osgood Schlatter (đau tiến triển)
Mới
 • Sự nhận cảm (cảm nhận được vị trí, định hướng và chuyển động) ở đầu gối
 • Yếu cơ đầu gối
 • Hội chứng bánh chè & bệnh về gân
 • Mất ổn định và lỏng lẻo ở đầu gối
Mới
 • Hội chứng khuỷu tay quần vợt (viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay)
 • Hội chứng khuỷu tay golfer-người chơi gôn (viêm gâm giữa epitrochleitis)
 • Viêm gân & Viêm xương khớp
Mới
 • Sự nhận cảm (cảm nhận được vị trí, định hướng và chuyển động của mắt cá)
 • Yếu cơ ở mắt cá
 • Mất ổn định và lỏng lẻo ở mắt cá
 • Viêm gân, viêm bao hoạt dịch & viêm xương khớp ở mắt cá
 • Hội chứng khuỷu tay quần vợt (viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay)
 • Hội chứng khuỷu tay golfer-người chơi gôn (viêm gân giữa epitrochleitis)
 • Biến dạng nhẹ, bong gân, trật xương ở cổ tay
 • Viêm gân, viêm bao hoạt dịch, viêm xương khớp ở cổ tay và ngón tay số 4
 • Ổn định sau phẫu thuật hoặc chấn thương
 • Biến dạng nhẹ, bong gân, trật xương ở cổ tay
 • Viêm gân, viêm bao hoạt dịch, viêm xương khớp ở cổ tay và ngón tay số 2
 • Ổn định sau phẫu thuật hoặc chấn thương
 • Bệnh De Quervain, viêm bao hoạt dịch ngón cái
 • Biến dạng nhẹ, bong gân, trặc xương ở cổ tay
 • Viêm gân, viêm bao hoạt dịch và viêm xương khớp ở cổ tay/ngón cái
 • Giúp ổn định và cố định sau chấn thương, phẫu thuật
 • Bong gân/trặc xương/biến dạng nhẹ ở cổ tay
 • Viêm gân, viêm bao hoạt dịch, viêm xương khớp ở cổ tay hoặc bàn tay
 • Không ổn định nhẹ ở cổ tay
 • Hội chứng ống cổ tay
 • Biến dạng nhẹ, bong gân, trặc xương ở cổ tay
 • Viêm gân, viêm bao hoạt dịch, viêm xương khớp ở cổ tay và bàn tay
 • Tình trạng không ổn định ở cổ tay
 • Hội chứng ống cổ tay
 • Biến dạng nhẹ, bong gân, trặc xương ở cổ tay
 • Viêm gân, viêm bao hoạt dịch, viêm xương khớp ở cổ tay và bàn tay
 • Tình trạng không ổn định ở cổ tay
 • Hội chứng ống cổ tay
 • Giúp sự nhận cảm của đầu gối
 • Bong gân/trặc xương ở dây chằng chân
 • Hội chứng bánh chè, bệnh về gân
 • Tình trạng không ổn định và lỏng lẻo của đầu gối
 • Giúp sự nhận cảm của đầu gối
 • Bong gân/trặc xương ở dây chằng đầu gối
 • Hội chứng bánh chè, bệnh về gân
 • Tình trạng không ổn định và lỏng lẻo của đầu gối
 • Giúp sự nhận cảm của đầu gối
 • Sự suy yếu cơ đầu gối
 • Hội chứng bánh chè và bệnh về gân
 • Tình trạng không ổn định và lỏng lẻo của đầu gối
 • Giúp sự nhận cảm của đầu gối
 • Sự suy yếu cơ đầu gối
 • Hội chứng bánh chè và bệnh về gân
 • Tình trạng không ổn định và lỏng lẻo của đầu gối
 • Điều trị sau phẫu thuật đầu gối
 • Phục hồi chức năng sau chấn thương ở vùng đầu gối
 • Cố định và làm ổn định sau chấn thương/phẫu thuật (gãy xương)
 • Bong gân, chấn thương & tổn thương dây chằng đầu gối