YTECO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

YTECO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

17/05/2024

Công ty Cổ phần XNK Y Tế Tp.HCM (Yteco) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc 9h30 ngày 17/05/2024 tại Sảnh Lotus, Khách sạn Sài Gòn hotel - 41-47 Đông Du, P.Bến Thành, Quận 1. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo đó, Đại hội đã nghe báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc; đồng thời thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận 2023, các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2024.

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 là 556,384 tỷ đồng, đạt 81.8% so với năm 2022 và đạt 77.9% so với kế hoạch năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế lãi 10,614 tỷ đồng bằng 26.7% so với năm 2022 và đạt 96.5% so với kế hoạch năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế lãi 6,573 tỷ đồng, bằng 20.5% so với năm 2022.

Kết quả hoạt động khác:

  -  Công ty đã triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện trên nền tảng BASE, số hóa các thủ tục vận hành.

  - Thu hồi được 2.4 tỷ đồng nợ khó đòi.

  - Nâng hạn mức tín dụng tại VCB từ 50.000.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng và tại BIDV từ 80.000.000.000 đồng lên 150.000.000.000 đồng

  - Công ty đã triển khai khởi công xây dựng tòa nhà văn phòng tại địa chỉ 181 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM. Theo kế hoạch dự án sẽ được hoàn thành vào Quý 1/2025.

  - Công ty đã hoàn thành việc quyết toán thuế giai đoạn 2014-2020. Trong đó, Cục thuế TP.HCM đã xác nhận đồng ý về việc không đánh thuế nhà thầu cho hoạt động ủy thác nhập khẩu của Công ty.

KẾ HOẠCH NĂM 2024

Năm 2024 sẽ tiếp tục nền tảng cho Yteco với các kế hoạch kinh doanh mới. Sau nhiều năm trập trung vào tái cấu trúc doanh nghiệp, các hoạt động kinh doanh Công ty đã được ổn định và đi vào giai đoạn phát triển mở rộng. Trong năm 2024, Công ty tiếp tục mở rộng các mặt hàng tự doanh nhằm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, một dự án lớn của Công ty là hoàn thành tòa nhà văn phòng với nhiều mục tiêu như nâng cấp hình ảnh thương hiệu Công ty, đa dạng hóa nguồn doanh thu của doanh nghiệp cũng như đem lại nguồn lợi nhuận mới cho Công ty, và xây dựng tài sản giá trị cho doanh nghiệp, và sẽ là điểm tựa vững chắc hỗ trợ Công ty trong hoạt động huy động vốn trong tương lại.

Năm 2024, Công ty vẫn còn đối mặt với những khó khăn về nguồn vốn, nhân sự và những hệ quả tồn đọng từ quá khứ, nhưng với sự hỗ trợ của Hội đồng Quản trị, sự đồng lòng của Anh Chị Em Cán bộ Nhân viên, Ban Điều hành thống nhất xây dựng chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Trong bối cảnh nêu trên, để đạt được mục tiêu tổng quát đặt ra cho năm 2024, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể Cán bộ quản lý và nhân viên công ty, của Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra và đặc biệt sự đồng lòng của quý Cổ đông để triển khai các Dự án trong tương lai.

Về nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT kiêm Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Văn Thiện

Và bầu bổ sung nhân sự mới thay thế cho nhiệm kỳ 2020-2025 còn lại. Thành viên HĐQT mới thống nhất được bầu cử và thông qua tại Đại hội là Ông Trần Đức Thắng.