ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

17/06/2023

Trưa ngày 17/06/2023, tại Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần XNK Y Tế Tp.HCM (Yteco) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.
Theo đó, Đại hội đã nghe báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc; đồng thời thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận 2022, các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023.
Ban lãnh đạo của Yteco cho biết, năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm rất thách thức  với các áp lực từ nhiều phía. Lạm phát tăng cao dẫn đến chi phí hàng hóa nhập tăng lên sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty Yteco cũng như các đối tác của Yteco. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận biên của hoạt động kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, áp lực tăng lãi suất cũng sẽ dẫn đến chi phí hoạt động tài chính của công ty tăng cao. Tại thời điểm hiện tại, lãi suất vay của công ty tăng từ 15% đến 25% tùy theo từng ngân hàng.
Mặc dù có nhiều thách thức trong năm 2023, Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng và kho Yteco tại chính trụ sở của công ty là một trong những dự án then chốt công ty sẽ nỗ lực triển khai trong năm 2023. Dự án sẽ đem lại nhiều thách thức về áp lực khối lượng công việc, áp lực về tài chính nhưng cũng là một dự án rất tiềm năng đem lại lợi ích trên nhiều phương diện cho công ty như:
Nâng cấp hình ảnh thương hiệu công ty
Đa dạng hóa nguồn doanh thu của doanh nghiệp cũng như đem lại nguồn lợi nhuận mới cho công ty.
Xây dựng tài sản giá trị cho doanh nghiệp, và sẽ là điểm tựa vững chắc hỗ trợ công ty trong hoạt động huy động vốn trong tương lai.
Năm 2023, công ty vẫn còn đối mặt với những khó khăn về nguồn vốn, nhân sự, và những hệ quả tồn đọng từ quá khứ, nhưng với sự hỗ trợ của Hội Đồng Quản Trị, và sự đồng lòng của anh chị em cán bộ công nhân viên, Ban Điều Hành thống nhất xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:


Trong bối cảnh nêu trên, để đạt được mục tiêu tổng quát đặt ra cho năm 2023, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể Cán bộ quản lý và nhân viên công ty, của Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra và đặc biệt sự đồng lòng của quý Cổ đông ủng hộ triển khai các Dự án tới đây.

Về nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Quốc Việt và Ông Đặng Phước Tú.

📸 HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023