YTECO VÀ BASE KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN "KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC SỐ TRÊN NỀN TẢNG BASE.VN"

YTECO VÀ BASE KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN "KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC SỐ TRÊN NỀN TẢNG BASE.VN"

20/06/2023

 

Sáng ngày 20/06/2023, YTECO và CÔNG TY CỔ PHẦN BASE ENTERPRISE đã phối hợp tổ chức chương trình khởi động dự án "KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC SỐ TRÊN NỀN TẢNG BASE.VN" với sự tham gia của đội ngũ triển khai dự án từ Yteco, Base.

Để tạo tiền đề cho chuyển đổi số toàn diện, Công ty Yteco đã quyết định đầu tư triển khai chuyển đối số trên hệ thống phần mềm Base, việc chuyển đổi số toàn diện sẽ giúp công ty sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới với chiến lược mở rộng lĩnh vực kinh doanh, quy mô hoạt động, nhanh chóng tiếp cận và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Chia sẻ tại sự kiện khởi động Dự án Kiến tạo môi trường làm việc số trên nền tảng Base, Ông Phan Minh Trung - Tổng Giám đốc cho biết khái niệm chuyển đổi số được nhắc đến rất nhiều và trở thành một xu hướng tất yếu trong những năm gần đây. Dù đã trăn trở từ lâu, nhưng công ty chưa chuyển đổi số vì chưa đủ nguồn lực, cần thời gian xem xét giải pháp công nghệ phù hợp với mô hình tổ chức. Bối cảnh COVID-19 càng tạo nên nhu cầu cấp thiết cho Yteco. Việc cần phải có một bộ công cụ hỗ trợ tập trung, toàn diện để tối ưu hóa các quy trình nội bộ, giúp Ban lãnh đạo đánh giá và tối ưu được hiệu suất nhân sự, xây dựng văn hóa làm việc chủ động, làm việc hiệu quả để đạt được mục tiêu.

Đây là một bước đi rất quan trọng, rất cần sự thấu hiểu, đồng lòng tham gia không chỉ riêng Ban lãnh đạo, đội tiên phong mà còn là sự hưởng ứng tích cực của toàn thể các Cán bộ nhân viên để từng bước đưa YTECO lên một bậc cao mới.